Jamhuri ya Muungano wa Tanzania

Wizara ya Kilimo

Mamlaka ya Udhibiti wa Mbolea Tanzania (TFRA)

TFRA Logo
Kufanya uchambuzi wa sampuli za mbolea, visaidizi vya mbolea na udongo
Kufanya uchambuzi wa sampuli za mbolea, visaidizi vya mbolea na udongo

Usajili na Leseni ya Mbolea

Vigezo Vya Kusajiliwa Kuwa Mfanyabiashara wa Mbolea

1. Jaza form fr9

2. Nakala ya Leseni ya Bishara

3. Nakala ya TIN ( Utambulisho wa Mlipa Kodi)

4. Nakala ya Usajili wa Kampuni (Makampuni peke yake)