Jamhuri ya Muungano wa Tanzania

Wizara ya Kilimo

Mamlaka ya Udhibiti wa Mbolea Tanzania (TFRA)

TFRA Logo
Usajili wa mbolea na visaidizi vya mbolea
Usajili wa mbolea na visaidizi vya mbolea

Usajili wa Mbolea

Jaza Fomu ya Maombi ya Usajili wa Mbolea  form FR1 kwa njia ya mfumo na Uambatishe vifuatavyo:

  1. Sampuli tatu (3) za mbolea
  2. Tamko la Mtengenezaji la Virutubishi vya Mbolea
  3. Nyaraka ya Tahadhari na Matumizi Salama ya Mbolea
  4. Kibandiko (Label)